ASUS ROG G551JX - Конфігурація мережного підключення статичної ІР

background image

Конфігурація мережного підключення статичної ІР

1. Повторіть кроки 1-5 згідно Configuring a dynamic IP/

PPPoE network connection (Конфігурація динамічного

підключення до мережі ІР/РРРоЕ).

2 Натисніть/клацніть

Use the following IP address

(Користуватися наступною ІР-адресою).

3. Наберіть ІР-адресу, маску підмережі та шлюз за

замовчуванням, надані провайдером.

4. Якщо необхідно, також можна ввести адресу

бажаного сервера DNS і адресу альтернативного

сервера DNS, а потім натиснути/клацнути OK.

ПРИМІТКА: Перейдіть до наступних кроків, якщо ви користуєтеся

підключенням PPPoE.

6. Натисніть/клацніть Obtain an IP address automatically

(Автоматично отримати ІР-адресу), потім натисніть OK

(ОК).

background image

Електронний посібник користувача ноутбука

75