ASUS ROG G551JX - Sköt om din bärbara dator

background image

Sköt om din bärbara dator

Koppla ifrån strömmen och ta bort batteriet

(i förekommande fall) innan du rengör den

bärbara datorn. Använd en ren cellulosasvamp

eller sämskskinn som fuktats i en lösning av

slipmedelsfritt rengöringsmedel och några droppar

varmt vatten. Avlägsna resterande fukt från den

bärbara datorn med en torr trasa.

Använd inte starka lösningsmedel såsom thinner,

bensen eller andra kemikalier på eller i närheten av

den bärbara datorn.

Placera inga föremål ovanpå den bärbara datorn.

Utsätt inte din bärbara dator för starka magnet- eller

elektriska fält.

Använd eller utsätt inte den bärbara datorn i

närheten av vätskor, regn eller fukt.

Exponera inte den bärbara datorn för dammiga

miljöer.

Använd inte den bärbara datorn i närheten av

läckande gas.

background image

12

E-manual för bärbar dator