ASUS ROG G551JX - Om manualen

background image

Om manualen

Manualen ger information om din bärbara dators maskinvaru- och

programvaruegenskaper, och har delats in i följande kapitel:

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Detta kapitel preciserar din bärbara dators

maskinvarukomponenter.

Kapitel 2: Använda din bärbara dator

Detta kapitel visar hur du använder de olika delarna av din

bärbara dator.

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1

Detta kapitel ger en översikt över hur du använder Windows® 8.1

på din bärbara dator.

Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST)

Detta kapitel visar hur du använder POST för att ändra

inställningarna på din bärbara dator.

background image

8

E-manual för bärbar dator

Kapitel 5: Uppgradera din bärbara dator

Detta kapitel vägleder dig igenom proceduren att byta och

uppgradera delar av din bärbara dator.

Tips och vanliga frågor

Detta avsnitt presenterar några rekommenderade tips, frågor om

hårdvara och programvara som du kan läsa för att underhålla och

åtgärda vanliga problem med din bärbara dator.

Bilagor

Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden

som rör din bärbara dator.

background image

E-manual för bärbar dator

9