ASUS ROG G551JX - Anpassa låsskärmen

background image

Anpassa låsskärmen

Du kan anpassa låsskärmen att visa önskad bild, ett bildspel, app-

updateringar och snabbåtkomt till den bärbara datorns kamera. För att

ändra inställningarna fö låsskärmen, se följande information:

Välja en bild

background image

78

E-manual för bärbar dator

Lägga till app-uppdateringar

1.

Starta Charms bar > Settings (inställningar).

2. Välj

Change PC Settings > Lock screen (ändra

datorinställningar > låsskärm).

3.

Rulla ned tills du ser alternativet Lock screen

apps (låsskärmappar).

4.

Använd följande alternativ för att lägga till

apparna vars uppdateringar du vill se från

låsskärmen:

Aktivera den bärbara datorns kamera från låsskärmen

Från lässkärmen kan du svepa ned för att aktivera och använda den

bärbara datorns kamera. Se följande steg hur denna funktion aktiveras:

1.

Starta Charms bar > Settings (inställningar).

2. Välj

Change PC Settings > Lock screen (ändra

datorinställningar > låsskärm).

3.

Rulla ned tills du ser alternativet Camera

(kamera).

4.

Flytta skjutreglaget till On (på).

background image

E-manual för bärbar dator

79