ASUS ROG G551JX - Charms bar

background image

Charms bar

Charms bar är ett verktygsfält som kan triggas på höger sida av

skärmen. Det består av flera verktyg som låter dig dela program och ge

snabbåtkomst för anpassning av inställningarna på din bärbara dator.

Charms bar

background image

64

E-manual för bärbar dator

Starta Charms bar

OBS! När den anropas visas Charms bar först som en uppsättning med

vita ikoner. Bilden ovan visar hur Charms bar ser ut när den är aktiverad.

Använd den bärbara datorns pekskärmspanel, styrplatta eller

tangentbord för att starta snabbknappsfältet.

Svep från höger kant på skärmen för att starta Charms

bar.

Flytta muspekaren till övre högra eller vänstra hörnet

på skärmen.

Tryck på

background image

E-manual för bärbar dator

65

Search (Sök)

Detta verktyg låter dig leta efter filer eller program på din

bärbara dator.

Share (Dela)

Detta verktyg låter dig dela program via sociala

nätverksplatser eller via e-post.

Start

Detta verktyg återför visningen till startskärmen. Från

startskärmen kan du också använda detta för att återgå

till en tidigare öppnad app.

Devices (Enheter)

Detta verktyg låter dig få åtkomst till och dela filer med

enheter anslutna till din bärbara dator såsom extern

skärm eller skrivare.

Settings (Inställningar)

Detta verktyg ger dig åtkomst till datorinställningarna på

den bärbara datorn.

Inuti Charms bar

background image

66

E-manual för bärbar dator