ASUS ROG G551JX - Flygplansläge

background image

Flygplansläge

Airplane mode (Flygplansläge) avaktiverar trådlös kommunikation

och ger dig möjlighet att använda den bärbara datorn säkert under

flygning.

Sätta på flygplansläget

Stänga av flygplansläget

eller

1. Starta

Charms bar.

2.

Tryck på

och på

.

3.

Flytta skjutreglaget åt vänster för att stänga av

flygplansläget.

Tryck på

.

OBS! Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan

användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas

när bärbara datorer används ombord under flygning.

background image

E-manual för bärbar dator

73