ASUS ROG G551JX - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Använd Bluetooth för att underlätta överföring av trådlösa data med

andra Bluetooth-aktiverade enheter.

VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt för att

starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information, se

kaptilet Flygplansläge i manualen.

Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

Du måste länka din bärbara dator till anda Bluetooth-aktiverade enheter

för att kunna göra dataöverföringar. Det gör du genom att använda

styrtplattan på följande sätt:

1. Starta

Charms bar.

2.

Tryck på

och därefter Change PC Settings

(Ändra datorinställningar).

3. Under

PC Settings (Datorinställningar) väljer du

Devices (Enheter) och trycker på Add a Device (Lägg

till en enhet) för att söka efter Bluetooth-aktiverade

enheter.

4.

Välj en enhet i listan. Jämför lösenordet på din bärbara

dator med löseordet som skickats till den enhet du

valt. Om de är identiska, tryck på Yes (Ja) för att länka

den bärbara datorn till enheten.

OBS! För vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli

uppmanad att ange lösenordet på din bärbara dator.

background image

72

E-manual för bärbar dator

eller

1. Starta

Charms bar.

2.

Tryck på

och på

.

3.

Flytta skjutreglaget åt höger för att sätta på

flygplansläget.

Tryck på

.