ASUS ROG G551JX - Vänstra sidan

background image

Vänstra sidan

Batteriingång (DC)

Sätt i den medföljande strömadaptern i denna öppning, för att

ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.

VARNING! Adaptern kan bli varm eller het när den används.

Täck inte över adaptern och ha den inte i närheten av kroppen

medan den är ansluten till en strömkälla.

VIKTIGT! Använd enbart i den medföljande strömadaptern för

att ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.

Luftventiler

Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft till

den bärbara datorn.

VARNING! Kontrollera att papper, böcker, kläder, sladdar eller

andra föremål inte blockerar ventilerna, eftersom det annars kan

leda till överhettning

Mini-DisplayPort-port

Använd denna port för att ansluta den bärbara datorn till en

extern DisplayPort-, VGA-, DVI- eller HDMI-display.

background image

24

E-manual för bärbar dator

HDMI-port

Detta uttag är till för en High-Definition Multimedia Interface-

kontakt (HDMI) och är HDCP-kompatibelt och tillåter

uppspelning av HD DVD, Blu-ray och annat skyddat innehåll.

LAN-port

Sätt i nätverkssladden i denna port för att ansluta till ett lokalt

nätverk.

USB 3.0-port

Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en

överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är bakåtkompatibel

till USB 2.0.

USB 3.0-port med USB Charger+

Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en

överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är
bakåtkompatibel till USB 2.0. -ikonen anger att porten har
USB Charger+ -funktion, som ger dig möjlighet att snabbladda

mobila enheter.

background image

E-manual för bärbar dator

25