ASUS ROG G551JX - FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering

background image

varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering

VARNING! Varningstext från FCC: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen

godkänts av den part, som är ansvarig för uppfyllandet av villkoren, kan upphäva

användarens rätt att använda utrustningen. “Tillverkaren deklarerar att denna enhet är

begränsad till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specificerade inbyggda

program kontrollerade i USA.”

Denna utrustning uppfyller FCC:s strålningsgränsvärden som fastställts för en

okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av FCC RF-exponeringskrav ska

direktkontakt med sändarantennen under sändning undvikas. Slutanvändare

måste följa de specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av

radiostrålningskraven.

background image

E-manual för bärbar dator

125