ASUS ROG G551JX - Časté otázky ohľadne softvéru

background image

Časté otázky ohľadne softvéru

1.

Keď zapnem svoj notebook, indikátor napájania sa rozsvieti,

ale nerozsvieti sa indikátor činnosti jednotky. Nedošlo ani k

zavedeniu systému. Ako to môžem opraviť?
Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

Notebook vypnite vynúteným vypnutím tak, že hlavný

vypínač stlačíte na dlhšie ako štyri (4) sekundy. Skontrolujte

správnosť zapojenia sieťového adaptéra a vloženia batérie a

notebook zapnite.

Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné

stredisko ASUS.

2.

Čo mám urobiť, ak sa na obrazovke zobrazí táto správa:

„Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Vyberte disky alebo iné médiá. Stlačením ktoréhokoľvek

klávesu reštartujte.)“?
Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

Odpojte všetky pripojené USB zariadenia a potom notebook

reštartujte.

Ak problém pretrváva, možno je problém s ukladacím

priestorom pamäte vášho notebooku. O pomoc požiadajte

miestne servisné stredisko ASUS.

3.

Bootovanie môjho notebooku trvá dlhšie ako zvyčajne a môj

operačný systém zaostáva. Ako to môžem opraviť?
Odstráňte nedávno nainštalované aplikácie alebo aplikácie, ktoré

neboli súčasťou balíka vášho operačného systému, a potom

systém reštartujte.

background image

notebooku Elektronická príručka

115

4.

Môj notebook sa nebootuje. Ako to môžem opraviť?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

Z notebooku odpojte všetky pripojené zariadenia a potom

systém reštartujte.

Počas štartovania stlačte tlačidlo F9. Keď váš notebook

prejde do režimu Troubleshooting (Riešenie problémov),

zvoľte Refresh (Obnoviť) alebo Reset your PC (Resetovať

PC).

Ak problém pretrváva, o pomoc požiadajte miestne servisné

stredisko ASUS.

5.

Prečo nemôžem obnoviť činnosť svojho notebooku z režimu

spánku alebo dlhodobého spánku?

Na obnovenie posledného prevádzkového stavu musíte

stlačiť hlavný vypínač.

Váš systém možno úplne vybil batériu. K notebooku pripojte

sieťový adaptér, pripojte ho k sieťovej zásuvke a stlačte

hlavný vypínač.

background image

116

notebooku Elektronická príručka

background image

notebooku Elektronická príručka

117