ASUS ROG G551JX - Výrobok, ktaleboý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR

background image

Výrobok, ktaleboý vyhovuje požiadavkám

programu ENERGY STAR

ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu

životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který

nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky

energeticky úspaleboným výrobkům a postupům.

Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu

ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení.Tento

monitalebo a pocítac jsou automaticky nastaveny na prechod do režimu spánku po 10

a 30 minutách necinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem

libovolné klávesy na klávesnici.

Podrobné infalebomace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete

na stránkách http://www.energy.gov/powermanagement. Na stránkách http://www.

energystar.gov dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podpaleboován v produktech s operacními

systémy Freedos a Linux

Ekologické označenie v rámci Európskej únie

Tomuto notebooku bolo udelené označenie Kvet EÚ, čo znamená, že výrobok má

nasledujúce charakteristiky:

1.

Počas režimu používania a pohotovostného režimu dochádza ku zníženej

spotrebe energie

2.

Obmedzené použitie jedovatých ťažkých kovov

3.

Obmedzené použitie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie

4.

Znížené využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom povzbudzovania k

recyklovaniu

5.

Navrhnuté pre jednoduché aktualizovanie a dlhšiu životnosť dodávaním

kompatibilných náhradných dielov, ako sú batérie, napájacie zdroje, klávesnica,
pamäť a ak je k dispozícii aj CD alebo DVD mechanika.

6.

Zníženie pevného odpadu prostredníctvom politiky vrátenia

Viac infalebomácií o označení Kvet EÚ nájdete na stránke pre ekologické označovanie

v rámci Európskej únie: http://www.ecolabel.eu.

background image

notebooku Elektronická príručka

135