ASUS ROG G551JX - Bezpečnostné infalebomácie týkajúce sa optickej mechaniky

background image

Bezpečnostné infalebomácie týkajúce sa optickej

mechaniky

Bezpečnostné infalebomácie týkajúce sa lasera

VÝSTRAHA! Aby sa zabránilo vystaveniu laseru optickej mechaniky,

nepokúšajte sa samy rozoberať alebo opravovať túto optickú mechaniku.

Pre vašu bezpečnosť požiadajte o pomoc odbaleboníka.

Bezpečnostná výstraha na mechanike CD-ROM

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1

background image

132

notebooku Elektronická príručka