ASUS ROG G551JX - Inštalácia pamäťového modulu s ľubovoľným výberom (RAM)

background image

Inštalácia pamäťového modulu s

ľubovoľným výberom (RAM)

Zvýšte kapacitu pamäte vášho prenosného počítača nainštalovaním

modulu RAM do priehradky pre pamäťový modul. Nasledujúce

kroky znázorňujú postup inštalácie modulu pamäte RAM do vášho
prenosného počítača:

DÔLEŽITÉ! Aby sa zaistila maximálna kompatibilita a spoľahlivosť,

rozširujúce moduly si kupujte len od autorizovaných predajcov tohto

prenosného počítača.

VÝSTRAHA! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku

odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo

telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj
napájania, batériový modul atď.)

POZNÁMKA:

The appearance of your Notebook PC’s bottom side and RAM module

may vary per model but the module installation remains the same.

Modul RAM odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho

dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť

autorizované servisné stredisko.

background image

106

notebooku Elektronická príručka

A.

Uvoľnite skrutku krytu priehradky v prenosnom počítači.

B.

Kryt priehradky vytiahnite a vyberte ho úplne z vášho

prenosného počítača.

background image

notebooku Elektronická príručka

107

C.

Modul RAM vyrovnajte a vložte do zásuvky pre modul RAM.

D.

Modul RAM zasuňte, až kým nezapadne na miesto.

background image

108

notebooku Elektronická príručka

E.

Kryt vyrovnajte a potom ho zatlačte späť na miesto.

F.

Skrutky, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte a

utiahnite.

background image

notebooku Elektronická príručka

109