ASUS ROG G551JX - Tlačidlo Start (Štart)

background image

Tlačidlo Start (Štart)

Operačný systém Windows 8.1 obsahuje tlačidlo Start (Štart), ktaleboé

umožňuje prepínať medzi dvoma najnovšími aplikáciami, ktaleboé ste

otvaleboili. Tlačidlo Start (Štart) môže byť v režime Desktop (Pracovná

plocha) prístupné z úvodnej obrazovky a v ľubovoľnej aplikácii,

ktaleboá je práve otvaleboená na obrazovke.

Tlačidlo Start (Štart) na úvodnej obrazovke

POZNÁMKA: Skutočná farba tlačidla Start (Štart) sa mení v závislosti od

nastavenia zobrazenia, ktaleboé ste vybrali pre úvodnú obrazovku.

Ak chcete ukázať tlačidlo Start (Štart), ukazovateľ myši

presuňte do ľavého rohu úvodnej obrazovky alebo na

ľubovoľnú otvaleboenú aplikáciu.

background image

56

notebooku Elektronická príručka

Tlačidlo Start (Štart) v režime Desktop (Pracovná plocha)

Kontextová ponuka

Keď kliknete na tlačidlo Start (Štart) a podržíte ho, kontextová

ponuka sa zobrazí ako okienko s rýchlym prístupom k niektaleboým z

programov v operačnom systéme Windows ® 8.1.

Kontextová ponuka tiež obsahuje nasledujúce možnosti na vypnutie

prenosného počítača: odhlásiť, nečinný režim, vypnúť, reštartovať.

background image

notebooku Elektronická príručka

57