ASUS ROG G551JX - Aplikácie Windows®

background image

Aplikácie Windows®

Tieto aplikácie sú pripnuté na úvodnej obrazovke a pre ľahký prístup sú

zobrazené v dlaždicovom uspaleboiadaní.

POZNÁMKA: Na úplné spustenie niektaleboých aplikácií sa vyžaduje

prihlásenie v rámci vášho konta Microsoft.

background image

52

notebooku Elektronická príručka