ASUS ROG G551JX - Pripojenie do káblových sietí

background image

Pripojenie do káblových sietí

Cez palebot LAN v prenosnom počítači sa môžete tiež pripojiť do

káblových sietí, ako napríklad miestne siete a vysokaleboýchlostné

pripojenie na internet.

POZNÁMKA: Podrobnosti alebo pomoc pri nastavovaní vášho pripojenia na

internet si vyžiadajte od svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP).

Ak chcete konfigurovať nastavenia, postupujte podľa nasledujúceho postupu.

DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním nasledovných krokov sa uistite, že sieťový

kábel je zapojený do palebotu LAN v prenosnom počítači a do miestnej

siete.