ASUS ROG G551JX - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Pomocou Wi-Fi pripojenia vášho notebooku môžete získať prístup k e-mailom,

surfovať po internete a zdieľať aplikácie v rámci lokalít sociálnych sietí.

DÔLEŽITÉ! Ak chcete aktivovať funkciu WiFi v prenosnom počítači, režim

Airplane mode (Lietadlo musí) byť vypnutý. Viac podrobností si pozrite v

časti Režim Lietadlov tejto príručke

.

Zapnutie Wi-Fi

Wi-Fi vo svojom notebooku zapnete podľa nasledujúcich krokov:

1. Aktivujte

Charms bar (Lišta Charm).

2.

oklepte na tlačidlo

a potom poklepte na

tlačidlo

.

3.

V zozname Wi-Fi pripojení zvoľte prístupový bod.

4.

Poklepaním na položku Connect (Pripojiť) spustíte

sieťové pripojenie.

POZNÁMKA: Na aktivovanie Wi-Fi pripojenia môžete byť

požiadaní o zadanie kľúča zabezpečenia.

5.

Ak chcete povoliť zdieľanie medzi prenosným

počítačom a ďalšími systémami s bezdrôtovým

pripojením, klepnite/kliknite na tlačidlo Yes (Áno).

Klepnutím/kliknutím na tlačidlo No (Nie) vypnete

funkciu zdieľania.

background image

notebooku Elektronická príručka

71

Bluetooth

Funkcia Bluetooth umožňuje bezdrôtové prenosy dát medzi inými

zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth.

DÔLEŽITÉ! Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth v prenosnom počítači,

režim Airplane mode (Lietadlo musí) byť vypnutý. Viac podrobností si

pozrite v časti Režim Lietadlov tejto príručke.

Párovanie s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou