ASUS ROG G551JX - Prispôsobenie aplikácií

background image

Prispôsobenie aplikácií

Aplikácie môžete presunúť, zmeniť ich veľkosť alebo odstrániť z

úvodnej obrazovky pomocou nasledujúcich krokov.

Aplikáciu spustíte poklepaním na ňu.

Ukazovateľ myši umiestnite na aplikáciu a aplikáciu

spustíte kliknutím ľavým tlačidlom alebo poklepaním.

Dvakrát stlačte tlačidlo

a potom stlačte tlačidlá

so šípkami na prehľadávanie v rámci aplikácií. Stlačením
tlačidla

spustite aplikáciu.

Poklepte a podržte dlaždicu aplikácie a potom je

presuňte na nové miesto.

Aplikáciu presuniete tak, že dvakrát na ňu poklepete a

potom ju presuniete na nové miesto.

background image

notebooku Elektronická príručka

59

Zmena veľkosti aplikácií

Odopnutie aplikácií

Ak chcete aktivovať panel s nastaveniami, klepnite na

aplikáciu a podržte ju a potom klepnite na tlačidlo

a vyberte veľkosť dlaždice aplikácie.

Ak chcete aktivovať panel s nastaveniami, pravým

tlačidlom kliknite na aplikáciu a potom veľkosť dlaždice

aplikácie vyberte klepnutím na tlačidlo

.

Ak chcete aktivovať panel s nastaveniami, klepnite na

aplikáciu a podržte ju a potom klepnutím na tlačidlo

aplikáciu odpojte.

Kliknutím pravým tlačidlom na aplikáciu aktivujte panel

s nastaveniami a potom klepnite na tlačidlo

.

background image

60

notebooku Elektronická príručka