ASUS ROG G551JX - Lišta Charms bar

background image

Lišta Charms bar

Lišta Charms bar je nástroj, ktaleboý môžete spustiť na pravej strane

svojej obrazovky. Obsahuje niekoľko nástrojov, ktaleboé vám umožňujú

zdieľať aplikácie a ponúkajú rýchly prístup na prispôsobenie nastavení

vášho notebooku.

Lišta Charms bar

background image

64

notebooku Elektronická príručka

Spustenie lišty Charms bar

POZNÁMKA: Po vyvolaní sa na začiatku lišta Charms bar zobrazí ako

zostava bielych ikon. Obrázok haleboe znázaleboňuje vzhľad lišty Charms

bar po jej aktivovaní.

Na spustenie panela nástrojov Kúzla, použite dotykovú obrazovku,

dotykovú podložku alebo klávesnicu prenosného počítača.

Potiahnutím prsta od pravého okraja obrazovky

spustíte panel nástrojov Charms (Kúzla).

Posuňte ukazovateľ myši do pravého alebo ľavého

haleboného rohu obrazovky.

Stlačte kláves

.

background image

notebooku Elektronická príručka

65

Search(Vyhľadávanie)

Tento nástroj vám umožňuje vyhľadávať súbaleboy,

aplikácie alebo programy vo vašom notebooku.

Share(Zdieľanie)

Tento nástroj vám umožňuje zdieľať aplikácie

prostredníctvom lokalít sociálnych sietí alebo e-mailu.

Start(Úvodná obrazovka)

Pomocou tohto nástroja vrátite zobrazenie na úvodnú

obrazovku. Na úvodnej obrazovke môžete tento nástroj

použiť aj na zobrazenie práve otvaleboených aplikácií.

Devices(Zariadenia)

Tento nástroj vám umožňuje získať prístup a zdieľať

súbaleboy so zariadeniami pripojenými k vášmu

notebooku, ako je externý monitalebo alebo tlačiareň.

Settings(Nastavenia)

Tento nástroj vám umožňuje získať prístup k nastaveniam

vášho notebooku.

Obsah lišty Charms bar

background image

66

notebooku Elektronická príručka