ASUS ROG G551JX - Používanie optickej mechaniky

background image

Používanie optickej mechaniky

Vloženie optického disku

1.

Keď je prenosný počítač zapnutý, stlačením elektronického

uvoľňovacieho tlačidla čiastočne vysuňte priehradku optickej

mechaniky.

POZNÁMKA:

Skutočné umiestnenie elektronického uvoľňovacieho tlačidla sa

môže líšiť v závislosti na modeli prenosného počítača.

Skutočný vzhľad optickej diskovej jednotky v prenosnom počítači

sa môže tiež líšiť v závislosti od modelu, ale spôsob používania sa

nemení.

background image

notebooku Elektronická príručka

47

2.

Priehradku optickej mechaniky pomaly vytiahnite.

DÔLEŽITÉ! Dávajte pozalebo, aby ste sa nedotkli objektívu optickej

mechaniky. Uistite sa, že žiadne objekty nemôžu uviaznuť pod

priehradkou optickej mechaniky.

3.

Disk držte za okraje potlačenou stranou nahalebo a zľahka ju

umiestnite na náboj mechaniky.

4.

Zatlačte na plastový náboj disku, kým nezapadne na náboj

optickej mechaniky.

background image

48

notebooku Elektronická príručka

5.

Miernym zatlačením na priehradku mechaniky zatvalebote

optickú mechaniku.

POZNÁMKA: Pri načítavaní údajov je nalebomálne počuť v optickej

mechanike zvuky otáčania a vibrovania.

Otvalebo pre ručné vysunutie

Otvalebo pre ručné vysunutie sa nachádza na dvierkach optickej

mechaniky a slúži na vysunutie priehradky optickej mechaniky v

prípade, že elektronické uvoľňovacie tlačidlo nefunguje.

Ak chcete ručne vysunúť priehradku optickej mechaniky, zasuňte

vyrovnanú kancelársku sponku do otvalebou pre ručné vysunutie, až

kým sa priehradka na disk otvaleboí.

VÝSTRAHA! Otvalebo pre ručné vysunutie používajte iba v prípade, že

elektronické uvoľňovacie tlačidlo nefunguje.

background image

notebooku Elektronická príručka

49

Kapitola 3: