ASUS ROG G551JX - Klávesy funkcií

background image

spánok)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu airplane

mode (režim lietadlo)

Poznámka: pri zapnutí, režim airplane mode (režim

lietadlo) vypne pripojiteľnosť k bezdrôtovým sieťam.

Znižuje jas displeja

Zvyšuje jas displeja

Slúži na vypnutie panela displeja

Prepína režim zobrazenia

Poznámka: uistite sa, že druhá obrazovka je zapojená

do prenosného počítača.

background image

notebooku Elektronická príručka

43

Znižuje hlasitosť reproduktaleboa.

Zvyšuje hlasitosť reproduktaleboa.

Zapína alebo vypína dotykový panel

Zapína alebo vypína reproduktalebo.