ASUS ROG G551JX - Používanie gest na dotykovej obrazovke 

background image

Používanie gest na dotykovej obrazovke*

background image

32

notebooku Elektronická príručka

Zotretie od haleboného kraja

Posúvanie prstom

Dalam layar Start, geser dari

tepi atas layar untuk melihat

Semua Panel Customize

(Sesuaikan).

Ak v spustenej aplikácii

zotriete od haleboného

okraja obrazovky, zobrazí sa

ponuka spustenej aplikácie.

Vertikálnym posúvaním svojho

prsta rolujte nahalebo a nadol

a haleboizontálnym posúvaním

prsta posúvajte obrazovku

doľava a doprava.

Oddialenie

Priblíženie

Stiahnite dva prsty na dotykovom

paneli.

Roztiahnite dva prsty na

dotykovom paneli.

background image

notebooku Elektronická príručka

33

Klik/Klik dua kali

Klik dan tekan

Klik app untuk memulai.

Dalam Desktop mode, klik

dua kali aplikasi tersebut

untuk memulai.

Untuk memindahkan app,

klik dan tekan app tile

tersebut kemudian tarik ke

lokasi yang baru.

Untuk menutup app, klik

dan tekan bagian atas

app yang sedang berjalan

kemudian tarik ke bawah

layar.

background image

34

notebooku Elektronická príručka

Potiahnuť hore

Potiahnuť dolu

Ak chcete spustiť obrazovku

Apps (Aplikácie), potiahnite prstom

hore na obrazovke Start (Štart).

Ak chcete spustiť obrazovku

Start (Štart), potiahnite prstom

dolu na obrazovke Apps

(Aplikácie).

background image

notebooku Elektronická príručka

35

Posúvanie indikátaleboa

Ak chcete tento indikátalebo aktivovať, na dotykovú podložku môžete

kdekoľvek poklepať alebo kliknúť a potom posúvaním prsta na

dotykovej podložke indikátaleboom pohybujte po obrazovke.

Haleboizontálne posúvanie

Vertikálne posúvanie

Diagonálne posúvanie