ASUS ROG G551JX - Spodná časť

background image

Spodná časť

POZNÁMKA: Spodná strana sa môže líšiť v závislosti od modelu.

VÝSTRAHA! Spodná časť prenosného počítača sa môže počas prevádzky

alebo pri nabíjaní akumulátaleboa zohriať na vysokú teplotu. Pri práci

notebook neumiestňujte na povrchy, ktaleboé môžu blokovať vetracie

otvaleboy.

DÔLEŽITÉ! Doba činnosti batérie závisí na používaní a na technických

špecifikáciách tohto notebooku. Batériový modul nemožno demontovať.

Batériový modul

Po zapojení prenosného počítača do zdroja napájania sa

batériový modul automaticky nabíja. Keď je batéria nabitá,

dodáva energiu do vášho prenosného počítača.

background image

20

notebooku Elektronická príručka

Pružinový zámok batérie

Pružinový zámok batérie automaticky uzamkne batériu v mieste

po jej vložení do priestoru pre batériu.

DÔLEŽITÉ! Pri vyberaní batérie sa tento zámok musí držať v

odomknutej polohe.

Vetracie otvory

Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do a

unikanie horúceho vzduchu z notebooku.

PERINGATAN! Presvedčte sa, že papier, knihy, odevy, káble

alebo iné predmety neblokujú žiadny z vetracích otvorov, aby

nedochádzalo k prehrievaniu.

Kryt priehradky

Tento kryt chráni miesta v prenosnom počítači, ktoré sú

vyhradené pre vymeniteľné jednotky pevného disku (HDD) a

pamäťové moduly RAM.

POZNÁMKA: Viac podrobností o výmene alebo vkladaní HDD

alebo modulov RAM do prenosného počítača nájdete v 6. kapitole:

časť Inovácia prenosného počítača v tejto elektronickej príručke.

background image

notebooku Elektronická príručka

21