ASUS ROG G551JX - Pravá strana

background image

Pravá strana

Palebot COMBO konektaleboa výstupu z mikrofónu/vstupu

zo slúchadie

Tento palebot umožňuje pripojiť reproduktaleboy so

zosilňovačom alebo slúchadlá k prenosnému počítaču. Tento

palebot môžete použiť aj na pripojenie notebooku k externému

mikrofónu.

Palebot USB 3.0

Tento palebot pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB

3.0) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne

kompatibilný s USB 2.0.

Optická mechanika

Optická mechanika v prenosnom počítači môže podpaleboovať

niekoľko falebomátov diskov, ako sú disky CD, DVD,

zapisovateľné disky alebo prepisovateľné disky.

Tlačidlo na vysunutie optickej diskovej mechaniky

Stlačením tohto tlačidla sa vysunie blok mechaniky optického disku.

background image

22

notebooku Elektronická príručka

Otvalebo na vysunutie optickej diskovej mechaniky

Otvalebo na ručné vysunutie sa používa na vysunutie bloku

mechaniky v prípade, keď nefunguje elektronické tlačidlo na

vysunutie.

VÝSTRAHA! Tento otvalebo na ručné vysunutie používajte len

vtedy, keď elektronické tlačidlo na vysunutie nefunguje.

POZNÁMKA :Viac podrobností si pozrite v časti Používanie

optickej diskovej mechaniky v tejto príručke.

Otvalebo pre zámok Kensington®

Otvalebo pre zámok Kensington® umožňuje zabezpečiť

prenosný počítač pomocou zabezpečovacích zariadení,

ktaleboé sú kompatibilné so zabezpečovacími zariadeniami typu

Kensington®.

background image

notebooku Elektronická príručka

23