ASUS ROG G551JX - Pohľad zhaleboa

background image

Pohľad zhaleboa

POZNÁMKA: Uspaleboiadanie klávesnice sa môže v rôznych regiónoch

alebo krajinách líšiť. Vzhľad notebooku sa môže taktiež líšiť v závislosti na

vašom modeli notebooku.

background image

notebooku Elektronická príručka

15

*iba na vybraných modeloch

kamera

Zabudovaná kamera umožňuje pomocou notebooku snímať

fotografie alebo nahrávať videá.

Indikátalebo kamery

The camera indicatalebo lights up when the built-in camera is in use.

Panel displeja

ento displej poskytuje vynikajúce funkcie na prezeranie

fotografií, videí a ďalších multimediálnych súbaleboov vo vašom

prenosnom počítači.

Dotyková obrazovka*

Táto dotyková obrazovka s vysokým rozlíšením poskytuje

vynikajúce funkcie na prezeranie fotografií, videí a ďalších

multimediálnych súbaleboov vo vašom prenosnom počítači.

Dotyková obrazovka umožňuje tiež ovládať prenosný počítač

dotykovými gestami.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Using touch screen

panel Gestures(Používanie gest na dotykovej obrazovke) v tejto

príručke.

Audio reproduktory

Vstavané audio reproduktory vám umožnia počúvať zvuk priamo

z prenosného počítača. Zvukové vlastnosti tohto prenosného

počítača sú riadené softvérom.

background image

16

notebooku Elektronická príručka

Klávesnica

Klávesnica obsahuje klávesy QWERTY v štandardnej veľkosti

s pohodlnou hĺbkou pohybu na písanie. Taktiež umožňuje

používať funkčné klávesy, umožňuje rýchly prístup k systému

Windows®, ovládacím a ďalším multimediálnym funkciám.

POZNÁMKA: Rozloženie klávesnice sa líši podľa modelu a regiónu.

Plocha touchpad

Plocha touchpad umožňuje používať rôzne gestá na pohyb po

obrazovke a ponúka používateľovi intuitívny zážitok. Taktiež

stimuluje funkcie štandardnej myši.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Používanie gest na

dotykovej obrazovke tejto príručke.

Indikátaleboy stavu

Indikátaleboy stavu pomáhajú identifikovať aktuálny stav

hardvéru vášho notebooku.

Indikátalebo napájania

Indikátalebo napájania sa rozsvieti pri zapnutí

notebooku a bliká pomaly v prípade, ak je notebook

v režime spánku.

Dvojfarebný indikátalebo nabíjania batérie

Dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu

infalebomáciu o stave nabitia batérie. Podrobnosti

nájdete v nasledujúcich častiach:

background image

notebooku Elektronická príručka

17

Farba

Stav

Neprerušovanie

zeleno

Keď je notebooku pripojený k

zdroju napájania, nabíja svoju

batériu a kapacita batérie je

95% až 100%.

Neprerušovanie

oranžovo

Keď je notebooku pripojený k

zdroju napájania, nabíja svoju

batériu a kapacita batérie je

nižšia ako 95%.

Bliká oranžovo

Prenosný počítač beží v režime

batérie a batéria je nabitá na

menej ako 10%.

Nesvieti

Prenosný počítač beží v režime

batérie a batéria je nabitá na

10% až 100%.

Indikátor činnosti mechanikyr

Tento indikátor sa rozsvieti, keď váš prenosný počítač

vstupuje do vnútorných pamäťových diskov.

Svetelný indikátor režimu Lietadlo

Ak je v prenosnom počítači zapnutý režim Lietadlo,

rozsvieti sa tento svetelný indikátor.

Poznámka: pri zapnutí, režim airplane

mode (režim lietadlo) vypne pripojiteľnosť k

bezdrôtovým sieťam.

Indikátor zámku veľkých písmen

Tento indikátor sa rozsvieti po aktivovaní funkcie

veľkých písmen (CapsLock). Používanie funkcie

veľkých písmen vám umožňuje písať veľké písmená

(napr. A, B, C) pomocou klávesnice notebooku.

background image

18

notebooku Elektronická príručka

Indikátalebo napájania

Indikátalebo napájania sa rozsvieti pri zapnutí notebooku a bliká

pomaly v prípade, ak je notebook v režime spánku.

Sieťový vypínač

Stlačením tlačidla napájania prenosný počítač zapnite alebo

vypnite. Týmto tlačidlom napájania môžete tiež prenosný počítač

prepnúť do režimu nízkej spotreby energie alebo hibernácie a

zapnúť ho z režimu nízkej spotreby energie alebo hibernácie.

V prípade, že prenosný počítač prestane reagovať, stlačte a

podržte tlačidlo napájania po dobu asi štyroch (4) sekúnd, kým

sa prenosný počítač vypne.

Číslicová klávesnica

Číslicová klávesnica sa môže prepínať medzi týmito dvoma

funkciami:. zadávanie čísiel a ako klávesy so šípkami.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti Číslicová

klávesnicav tejto príručke.

background image

notebooku Elektronická príručka

19