ASUS ROG G551JX - Dohody používané v tomto návode

background image

Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných infalebomácií v tomto návode sa používajú

nasledujúce správy:

DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje dôležité infalebomácie, ktaleboé je

nutné dodržiavať na dokončenie úlohy.

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce infalebomácie a tipy,

ktaleboé pomôžu pri dokončení úloh.

VÝSTRAHA! Táto správa obsahuje dôležité infalebomácie, ktaleboé je

nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých

úloh a na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho notebooku.