ASUS ROG G551JX - Infalebomácie o tejto príručke

background image

Infalebomácie o tejto príručke

Táto príručka poskytuje infalebomácie o funkciách hardvéru a softvéru

prenosného počítača a zostavená je do nasledujúcich kapitol:

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Táto kapitola podrobne opisuje hardvérové komponenty

prenosného počítača.

Kapitola 2: Používanie prenosného počítača

Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôzne časti prenosného

počítača.

Kapitola 3: Práca s Windows® 8.1

Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému Windows ® 8

v prenosnom počítači.

Kapitola 4: Automatický test po zapnutí

Táto kapitola vám ukáže, ako používať automatický test po

zapnutí s cieľom zmeniť nastavenia prenosného počítača.

background image

8

notebooku Elektronická príručka

Kapitola 5: Zvýšenie výkonu prenosného počítača

Táto kapitola vás prevedie procesom výmeny a zvýšenia výkonu

častí vášho prenosného počítača

Tipy a najčastejšie otázky

V tejto časti sú uvedené niektoré odporúčané tipy a najčastejšie

otázky ohľadne hardvéru a softvéru, ktoré si môžete pozrieť pri

vykonávaní údržby alebo oprave bežných problémov s vaším

notebookom.

Prílohy

Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce

sa prenosného počítača.

background image

notebooku Elektronická príručka

9