ASUS ROG G551JX - Rozšírené možnosti

background image

Rozšírené možnosti

Ak chcete vykonať ďalšie možnosti na odstránenie problémov vo vašom

prenosnom počítači, vyberte položku Advanced options (Rozšírené

možnosti).

Vstup do tejto položky počas POST:

1.

Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte
tlačidlo

počas POST.

2.

Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta

obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na

položku Troubleshoot (Riešenie problémov).

3.

Poklepte na položku Advanced options

(Rozšírené možnosti)

4.

Na obrazovke Rozšírené možnosti zvoľte možnosť

riešenia problémov, ktaleboú chcete vykonať.

5.

Na dokončenie procesu postupujte podľa pokynov

na obrazovke.

Používanie možnosti Obnovenie systémových obrazov

Ak chcete obnoviť systém pomocou špecifického obrazového súbalebou,

v položke Advanced options (Rozšírené možnosti) vyberte možnosť

System Image Recovery (Obnovenie systémových obrazov).

Vstup do tejto položky počas POST:

1.

Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte
tlačidlo

počas POST.

2.

Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta

obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na

položku Troubleshoot (Riešenie problémov).

3.

Poklepte na položku Advanced options

(Rozšírené možnosti).

background image

94

notebooku Elektronická príručka

4.

Na obrazovke Rozšírené možnosti vyberte

položku System Image Recovery (Obnovenie

systémových obrazov).

5.

Vyberte účet, ktaleboý chcete obnoviť pomocou

súbalebou s kópiou systému počítača.

6.

Zadajte heslo účtu a potom poklepte na tlačidlo

Continue (Pokračovať).

7.

Vyberte položku Use the latest available system

image (recommended) (Použiť najnovšie

systémové obrazy (odpaleboúča sa) a potom

poklepte na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je váš

systémový obraz uložený na externom zariadení

alebo disku DVD, môžete tiež zvoliť položku Select

a system image (Zvoliť systémový obraz).

8.

Na dokončenie procesu obnovenia systémových

obrazov postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: Dôrazne odpaleboúčame, aby ste svoj

systém pravidelne zálohovali s cieľom zabrániť strate

údajov v prípade, že prenosný počítač prestane fungovať.

background image

notebooku Elektronická príručka

95

Kapitola 5: