ASUS ROG G551JX - Obnovte počítač

background image

Obnovte počítač

Ak chcete aktualizovať svoj systém bez straty svojich aktuálnych

súbaleboov a aplikácií, vyberte položku Refresh your PC (Obnoviť

počítač).

Vstup do tejto položky počas POST:

1.

Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte
tlačidlo

počas POST.

2.

Počkajte, kým operačný systém Windows ® načíta

obrazovku Vybrať možnosť a potom poklepte na

položku Troubleshoot (Riešenie problémov).

3.

Poklepte na položku Refresh your PC (Obnoviť

počítač).

4.

Na obrazovke Obnoviť počítač si prečítajte

jednotlivé odseky, aby ste sa dozvedeli viac o

používaní tejto možnosti, a potom poklepte na

tlačidlo Next (Ďalej).

5.

Poklepte na účet, ktaleboý chcete obnoviť.

6.

Zadajte heslo účtu a potom poklepte na tlačidlo

Continue (Pokračovať).

7.

Poklepte na tlačidlo Refresh (Obnoviť).

DÔLEŽITÉ! Pred obnovením systému sa uistite, že

prenosný počítač je zapojený do elektrickej zásuvky.

background image

92

notebooku Elektronická príručka