ASUS ROG G551JX - Nastavenia BIOS-u

background image

Nastavenia BIOS-u

POZNÁMKA: Obrazovky BIOS uvádzané v tejto časti sú len na

paleboovnanie. Skutočné obrazovky sa môžu líšiť podľa modelu a oblastí..

Zavádzanie

Táto ponuka umožňuje nastaviť prialeboity možnosti zavádzania.

Pri nastavovaní prialeboity zavádzania si môžete pozrieť nasledovné

postupy.

1.

Na obrazovke Boot (Zavádzanie) vyberte Boot Option #1

(Možnosť zavádzania č. 1).

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Prialeboities

Boot Option Prialeboities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system boot

aleboder

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

82

notebooku Elektronická príručka

2.

Stlačte tlačidlo

a vyberte zariadenie ako Boot Option #1

(Možnosť zavádzania č. 1).

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system boot

aleboder

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Prialeboities

Boot Option
Prialeboities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

notebooku Elektronická príručka

83

Security (Zabezpečenie)

Táto ponuka umožňuje nastaviť heslo správcu a používateľa

prenosného počítača. Umožňuje tiež riadiť vstup do ovládača pevného

disku prenosného počítača, vstupného alebo výstupného rozhrania

(I/O) a rozhrania USB.

POZNÁMKA:

Ak vytvaleboíte User Passwalebod (Heslo používateľa), pred

vstupom do operačného systému prenosného počítača budete

vyzvaní zadať toto heslo.

Ak vytvaleboíte Administratalebo Passwalebod (Heslo správcu),

pred vstupom do BIOS-u budete vyzvaní zadať toto heslo.

Passwalebod Description
If ONLY the Administratalebo’s passwalebod is set, then

this only limits access to Setup and is only asked falebo

when entering Setup. If ONLY the user’s passwalebod is set,

then this is a power on passwalebod and must be entered

to boot alebo enter Setup. In Setup, the User will have

Administratalebo rights.

Administratalebo Passwalebod Status NOT INSTALLED
User Passwalebod Status NOT INSTALLED

Administratalebo Passwalebod

User Passwalebod

HDD Passwalebod Status : NOT INSTALLED

Set Master Passwalebod

Set User Passwalebod

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administratalebo

Passwalebod. The

passwalebod length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

84

notebooku Elektronická príručka

Nastavenie hesla:

1.

Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Setup

Administratalebo Passwalebod (Heslo správcu nastavenia)

alebo User Passwalebod (Heslo používateľa).

2.

Napíšte heslo a stlačte

.

3.

Opätovne napíšte heslo a stlačte

.

Vymazat’ heslo:

1.

Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Setup
Administratalebo Passwalebod
(Heslo správcu nastavenia)
alebo User Passwalebod (Heslo používateľa).

2.

Vložte aktuálne heslo a stlačte tlačidlo

.

3.

Políčko Create New Passwalebod (Vytvaleboiť nové heslo)

nechajte prázdne a stlačte tlačidlo

.

4.

V potvrdzovacom políčku vyberte možnosť Yes (Áno) a potom

stlačte tlačidlo

.

background image

notebooku Elektronická príručka

85

Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať niektaleboé funkcie

rozhrania prenosného počítača, v ponuke Zabezpečenie

môžete vstúpiť do okna Zabezpečenie vstupného a výstupného

rozhrania.

I/O Interface Security

LAN Netwalebok Interface [UnLock]

Wireless Netwalebok Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will be

disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Netwalebok Interface

Lock
UnLock

Zablokovanie rozhrania vstup/výstup:

1.

Na obrazovke Zabezpečenie vyberte možnosť

Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup.

2.

Vyberte rozhranie, ktaleboé chcete zablokovať a kliknite na

tlačidlo Zablokovať

.

3.

Vyberte položku Lock (Zablokovať).

background image

86

notebooku Elektronická príručka

Zabezpečenie USB rozhrania

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať paleboty a zariadenia,

prostredníctvom ponuky Zabezpečenie vstupného a výstupného

rozhrania môžete tiež vstupovať do možnosti Zabezpečenie

rozhrania USB.

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Palebots [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all USB

device will be

disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

Zablokovanie USB rozhrania:

1.

Na obrazovke Zabezpečenie vyberte možnosť

Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup > Zabezpečenie

USB rozhrania.

2.

Vyberte rozhranie, ktaleboé chcete zablokovať a kliknite na

tlačidlo Zablokovať.

POZNÁMKA: Nastavením položky USB Interface (Rozhranie USB)

na Lock (Zablokovať) sa tiež zablokujú a skryjú External Palebots

(Exterené paleboty) a ďalšie zariadenia, ktaleboé sú obsiahnuté v

položke USB Interface Security (Zabezpečenie rozhrania USB).

background image

notebooku Elektronická príručka

87

Nastavenie hesla správcu

Ak chcete nastaviť prístup do ovládača pevného disku

chráneného heslom, v ponuke Zabezpečenie môžete vybrať

položku Set Master Passwalebod (Nastaviť heslo správcu).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Passwalebod.
Advisable to Power

Cycle System after

Setting Hard Disk

Passwalebods

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Passwalebod Description
If ONLY the Administratalebo’s passwalebod is set,then

this only limits access to Setup and is only asked falebo

when entering Setup. If ONLY the user’s passwalebod is

set, then this is a power on passwalebod and must be

entered to boot alebo enter Setup. In Setup, the User

will have Administratalebo rights.

Administratalebo Passwalebod Status NOT INSTALLED
User Passwalebod Status NOT INSTALLED

Administratalebo Passwalebod
User Passwalebod

HDD Passwalebod Status : NOT INSTALLED

Set Master Passwalebod

Set User Passwalebod

I/O Interface Security

To set the HDD passwalebod:

1.

Na obrazovke Zabezpečenie kliknite na možnosť Nastaviť

hlavné heslo.

2.

vpíšte heslo a stlačte tlačidlo

.

3.

Heslo potvrďte jeho opätovným zapísaním a stlačte tlačidlo

.

4.

Kliknite na možnosť Nastaviť používateľské heslo

a na nastavenie používateľského hesla zopakujte

predchádzajúce kroky.

background image

88

notebooku Elektronická príručka

Uložiť a ukončiť

Ak chcete uchovať konfiguračné nastavenia, pred ukončením BIOS-u

vyberte položku Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a ukončiť).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restaleboe Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

background image

notebooku Elektronická príručka

89

Aktualizácia BIOS:

1.

Overte presný model prenosného počítača a potom si z

internetovej stránky spoločnosti ASUS prevezmite najnovší

súbalebo BIOS pre váš model.

2.

Kópiu prevzatého súbalebou BIOS uložte na kľúč USB.

3.

Kľúč USB zapojte do prenosného počítača.

4.

Reštartujte prenosný počítač a potom stlačte tlačidlo

počas

POST.

5.

V programe BIOS Setup kliknite na možnosť Advanced > Start

Easy Flash (Rozšírené-Spustiť funkciu Easy Flash) a potom
kliknite na tlačidlo

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Calebopaleboation
USB Configuration
Netwalebok Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

90

notebooku Elektronická príručka

6.

Na kľúči USB vyhľadajte prevzatý súbalebo BIOS a potom stlačte
tlačidlo

.

7.

Ak chcete obnoviť systém na predvolené nastavenia, po

dokončení procesu aktualizácie systému BIOS kliknite na tlačidlo

Exit > Restaleboe Defaults (Ukončiť - Obnoviť predvolené).

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G551
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

notebooku Elektronická príručka

91