ASUS ROG G551JX - Používanie POST na vstup do BIOS-u a Odstraňovanie problémov

background image

Používanie POST na vstup do BIOS-u a

Odstraňovanie problémov

Počas POST môžete vstupovať do nastavení BIOS alebo spustiť možnosti

odstraňovania problémov pomocou funkčných klávesov na klávesnici

prenosného počítača. Viac podrobností si môžete pozrieť v nasledovných

infalebomáciách.