ASUS ROG G551JX - Reset your PC (Resetare PC)

background image

Reset your PC (Resetare PC)

IMPORTANT! Înainte de executarea acestei opţiuni, faceţi copii de
siguranţă ale tuturor datelor dvs.

Utilizaţi opţiunea Reset your PC (Resetare PC) pentru a restabili

setările implicite pentru notebookul dvs.

Pentru a accesa această opţiune în timpul procedurii POST:

1.

Reporniţi notebookul, apoi apăsaţi pe

în

timpul procedurii POST.

2.

Aşteptaţi ca Windows® să încarce ecranul Choose

an option (Alegeţi o opţiune), apoi atingeţi

Troubleshoot (Depanare).

3. Atingeţi

Reset your PC (Resetare PC).

4.

În ecranul Reset your PC (Resetare PC) citiţi

informaţiile despre utilizarea acestei opţiuni, apoi

atingeţi Next (Următorul).

5.

Atingeţi opţiunea preferată de resetare: Just

remove my files (Numai eliminare a fişierelor

mele) sau Fully clean the drive (Curăţare

completă a unităţii).

6.

Atingeţi Reset (Resetare).

IMPORTANT! Înainte de resetarea sistemului, asiguraţi-

vă că notebookul este conectat la reţeaua de curent

alternativ.

background image

Manual electronic pentru notebook

93

System Image Recovery (Recuperare imagine sistem)