ASUS ROG G551JX - Încărcaţi notebook-ul.

background image

Încărcaţi notebook-ul.

A.

Conectaţi cablul de alimentare de c.a. la convertorul c.a.-c.c.

B.

Conectaţi adaptorul de alimentare cu curent alternativ la o sursă

de alimentare de 100 V~240 V.

C.

Conectaţi conectorul de alimentare cu curent continuu la intrarea

de alimentare (DC) a notebook-ului.

Încărcaţi notebook-ul timp de 3 ore înainte de prima

utilizare.

NOTĂ: Adaptorul de alimentare poate avea aspect diferit, în funcţie de

model şi de regiunea în care vă aflaţi.

NOTĂ:

Informaţii despre adaptorul de alimentare:

Tensiune de intrare: 100-240Vac

Frecvenţă intrare: 50-60Hz

Interval ieşire curent: 6.32A (120W)

Interval ieşire tensiune: 19V

background image

Manual electronic pentru notebook

29

IMPORTANT!

Găsiţi eticheta cu valorile nominale ale curentului de

intrare/ieşire de pe PC-ul notebook şi asiguraţi-vă că acestea

corespund cu informaţiie despre valorile nominale electrice

de pe adaptorul de alimentare. Unele modele de PC notebook

pot accepta mai multe valori nominale ale curentului de ieşire

în funcţie de codul SKU disponibil.

Asiguraţi-vă că notebookul este conectat la adaptorul

de alimentare înainte de a-l porni pentru prima dată. Vă

recomandăm insistent să utilizați o priză de perete cu

împământare în timp ce utilizați dispozitivul Notebook PC în

modul de adaptor de alimentare.

Priza electrică trebuie să fie ușor accesibilă și să se găsească în

apropierea dispozitivului Notebook PC.

Pentru a deconecta dispozitivul Notebook PC de la sursa de

alimentare de rețea, deconectați dispozitivul Notebook PC de

la priza de alimentare.

AVERTISMENT!

Citiţi următoarele măsuri de precauţie privind acumulatorul

notebook-ului dvs.

Numai tehnicienii autorizaţi ASUS pot scoate acumulatorul

care se află în interiorul dispozitivului.

Acumulatorul utilizat în acest dispozitiv poate prezenta risc

de ardere chimică în cazul scoaterii sau dezasamblării.

Pentru siguranţa personală, respectaţi etichetele de

avertizare.

Risc de explozie, dacă se înlocuiește bateria cu un tip

necorespunzător.

A nu se arunca în foc.

Nu încercaţi niciodată să scurtcircuitaţi acumulatorul

notebook-ului dvs.

Nu încercaţi niciodată să dezasamblaţi şi reasamblaţi

acumulatorul.

Dacă detectaţi scurgeri, întrerupeţi utilizarea dispozitivului.

Acumulatorul şi componentele acestuia trebuie reciclate sau

aruncate la deşeuri în mod corespunzător.

Nu lăsaţi acumulatorul sau alte componente de mici

dimensiuni la îndemâna copiilor.

background image

30

Manual electronic pentru notebook

Apăsaţi pe butonul de alimentare.