ASUS ROG G551JX - Partea inferioară

background image

Partea inferioară

NOTĂ: Partea inferioară poate avea aspect diferit, în funcţie de model.

AVERTISMENT! Partea de dedesubt a notebookului se poate încălzi până la

înfierbântare în timpul utilizării sau în timpul încărcării acumulatorului. Când

utilizaţi notebook-ul, nu îl aşezaţi pe suprafeţe care pot bloca fantele de aerisire.

IMPORTANT! Durata de funcţionare a acumulatorului depinde de

condiţiile de utilizare şi de specificaţiile acestui notebook. Acumulatorul

nu poate fi demontat.

Baterie

Bateria este încărcată automat când notebook PC-ul este

conectat la o sursă de alimentare. Când este încărcată, bateria

furnizează energie la notebook PC.

background image

20

Manual electronic pentru notebook

Blocare cu resort a bateriei

Blocarea cu resort a bateriei blochează automat bateria, odată ce

aceasta este introdusă în slotul bateriei.

IMPORTANT! Această blocare trebuie menţinută în poziţia

deblocată atunci când scoateţi bateria.

Aerisiri

Fantele pentru aerisire permit intrarea aerului rece şi ieşirea

aerului cald din notebook.

AVERTISMENT!

Asiguraţi-vă că fantele de aerisire nu sunt

blocate de hârtie, cărţi, cabluri sau alte obiecte, pentru a preveni

supraîncălzirea.

Capac de protecţie a compartimentelor

Acest capac protejează spaţiile rezervate pentru modulele hard

disk amovibile şi pentru modulele de memorie cu acces aleator

(RAM) ale notebookului dvs.

NOTĂ: pentru detalii suplimentare în ceea ce priveşte înlocuirea

sau instalarea modulelor HDD sau RAM ale notebookului dvs.,

consultaţi secţiunea Capitolul 6: Upgrade-ul notebookului dvs. din

acest manual electronic.

background image

Manual electronic pentru notebook

21