ASUS ROG G551JX - Recycling ASUS/Usługi zwrotu

background image

Recycling ASUS/Usługi zwrotu

Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia

zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy

w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów,

baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje

dotyczące recyklingu w różnych regionach, można uzyskać pod adresem http://csr.

asus.com/english/Takeback.htm.

background image

136

Podręcznik elektroniczny do notebooka

EC Declaration of Conformity


We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook P.C.

Model name :

N551J R555J G551J GL551J

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 50566:2013

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE markingDeclaration Date: 16/07/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

(EC conformity marking)