ASUS ROG G551JX - Użytkowanie napędu optycznego

background image

Użytkowanie napędu optycznego

UWAGA:

Faktyczne umiejscowienie przycisku elektronicznego

wysuwania może być inne w przypadku danego modelu

notebooka.

Rzeczywisty wygląd napędu optycznego w notebooku

może również różnić się zależnie od modelu, ale procedura

użytkowania pozostaje taka sama.

Wkładanie dysku optycznego

1.

Jeżeli notebook jest włączony, naciśnij przycisk elektronicznego

wysuwania, aby częściowo wysunąć szufladę napędu optycznego.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

47

2.

Delikatnie pociągnij za szufladę napędu.

WAŻNE! Należy zwrócić uwagę, aby nie dotykać soczewki napędu

optycznego. Należy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się żadne

przedmioty, które mogłyby doprowadzić do zacięcia szuflady napędu.

3.

Trzymaj nośnik za krawędź, stroną zadrukowaną do góry, a

następnie delikatnie umieść go na głowicy napędu.

4.

Dociśnij pierścień nośnika do głowicy napędu optycznego, aż

słyszalne będzie zatrzaśnięcie.

background image

48

Podręcznik elektroniczny do notebooka

5.

Delikatnie dociśnij szufladę napędu, aby zamknąć napęd

optyczny.

UWAGA: Podczas odczytu danych normalnym zjawiskiem jest to, że

słyszalne jest wirowanie, a także odczuwalne są delikatne drgania w

napędzie optycznym.

Otwór ręcznego wysuwania

Otwór ręcznego wysuwania jest umieszczony na panelu napędu

optycznego i służy do wysuwania szuflady napędu optycznego w

przypadku, gdy przycisk elektronicznego wysuwania nie działa.

Aby ręcznie wysunąć szufladę napędu optycznego, włóż wyprostowany

spinacz do otworu ręcznego wysuwania, aż nastąpi otwarcie szuflady

napędu.

OSTRZEŻENIE! Otwór do ręcznego wysuwania należy używać tylko

wtedy, gdy przycisk elektronicznego wysuwania nie działa.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

49