ASUS ROG G551JX - Avanserte alternativer

background image

Avanserte alternativer

Bruk Advanced options (Avanserte alternativer) for å utføre ekstra

feilsøkingsalternativer i den bærbare PC-en.

For tilgang til dette under POST:

1.

Start den bærbare PC-en på nytt og trykk deretter

under POST.

2.

Vent til Windows® laster inn skjermen Velg et

alternativ og trykk deretter på Troubleshoot

(Feilsøk).

3.

Trykk på Advanced options (Avanserte

alternativer).

4.

I Avanserte alternativer-skjermen, velg

feilsøkingsalternativet som du vil utføre.

5.

Følg de neste trinnene for å fullføre prosessen.

Bruke gjenoppretting av systembilde

Under Advanced options (Avanserte alternativer), kan du bruke

System Image Recovery (Gjenoppretting av systembilde) til å

gjenopprette systemet med en spesifikk bildefil.

For tilgang til dette under POST:

1.

Start den bærbare PC-en på nytt og trykk deretter

under POST.

2.

Vent til Windows® laster inn skjermen Velg et

alternativ og trykk deretter på Troubleshoot

(Feilsøk).

3.

Trykk på Advanced options (Avanserte

alternativer).

background image

94

Elektronisk håndbok for bærbare PC

4.

I Avanserte alternativer-skjermen, velg

System Image Recovery (Gjenoppretting av

systembilde).

5.

Velg en konto som du vil gjenopprette med en

systembildefil.

6.

Skriv inn kontopassordet ditt og deretter Continue

(Fortsett).

7. Velg

Use the latest available system image

(recommended) ((Bruk siste tilgjengelige

systembilde (anbefales)) og trykk på Next (Neste).

Du kan også velge Select a system image (Velg

et systembilde) hvis systembildet ditt er på en

ekstern enhet eller DVD.

8.

Følg de neste trinnene for å fullføre gjenoppretting

med systembilde.

TIPS: Vi anbefaler sterkt at du regelmessig

sikkerhetskopierer systemet for å forhindre datatap hvis

den bærbare PC-en slutter å fungere.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

95