ASUS ROG G551JX - Sette den bærbare PC-en i hvilemodus

background image

Sette den bærbare PC-en i hvilemodus

Trykk én gang på strømknappen for å sette den bærbare PC-en i

hvilemodus.

Du kan også sette den bærbare PC-en i dvalemodus

med skrivebord-modus. For å gjøre dette, åpne

skrivebordet og trykk deretter på alt + f4 for å åpne Slå

av-vinduet. Velg Sleep (Hvile) fra rullegardinlisten og

velg deretter OK.

eller

Trykk på

fra Charms bar (Charm-linje) og

trykk deretter på

> Shut down (Slå av) for

å gjøre normal avstenging.

Fra påloggingsskjermen, trykk på

> Shut

down (Slå av).

Du kan også slå av den bærbare PC-en med

skrivebord-modus. For å gjøre dette, åpne

skrivebordet og trykk deretter på alt + f4 for å

åpne Skru av-vinduet. Velg Shut Down (Skru av)

fra rullegardinlisten og velg deretter OK.

Hvis den bærbare PC-en ikke svarer, trykk og

hold strømknappen i minst åtte (4) sekunder til

den bærbare PC-en slås av.

background image

76

Elektronisk håndbok for bærbare PC