ASUS ROG G551JX - Tilpasse apper

background image

Tilpasse apper

Du kan flytte, endre størrelse eller løsne applikasjoner fra Start-skjermen

med følgende trinn.

Trykk På En Applikasjon For Å Starte Den.

Plasser musepekeren over applikasjonen og venstreklikk

eller trykk én gang for å starte den.

Trykk på

to ganger og bruk piltastene for å bla

gjennom applikasjonene. Trykk på

for å starte

en app.

Flytte apper

Trykk og hold appflisen og dra den så til en ny

plassering.

For å flytte en applikasjon, dobbelttrykk på den og dra

og slipp den dit du vil ha den.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

59

Trykk og hold på appen for å aktivere Customize

(Tilpass)-linjen, trykk

, og velg en størrelse for

appflisen.

Trykk og hold på appen for å aktivere Customize

(Tilpass)-linjen, og trykk

, for å løsne appen.

Løsne apper

Endre størrelse på apper

Høyreklikk på appen for å aktivere Customize (Tilpass)-

linjen, trykk/klikk

, og velg en størrelse for appflisen.

Høyreklikk på appen for å aktivere Customize (Tilpass)-

linjen, og trykk/klikk

.

background image

60

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Lukke applikasjoner

Trykk og hold den øvre kanten av den kjørende appen

og dra den ned til bunnen av skjermen for å lukke

appen.

1.

Flytt musepekeren til toppen av applikasjonen

som er i gang og vent til pekeren forandrer seg til

et håndikon.

2.

Dra applikasjonen og slipp den nederst på

skjermen for å lukke den.

Fra skjermen for startede applikasjoner, trykk på

.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

61