ASUS ROG G551JX - De pc opnieuw instellen

background image

De pc opnieuw instellen

BELANGRIJK! Maak een back-up van al uw gegevens voordat u deze

optie inschakelt.

Gebruik Reset your PC (De pc opnieuw instellen) om de

standaardinstellingen van uw notebook terug te zetten.

Zo opent u dit tijdens POST:

1.

Herstart uw notebook en druk op

tijdens

POST.

2.

Wacht tot Windows® het scherm Choose an

option (Kies een optie) heeft geladen en tik op

Troubleshoot (Problemen oplossen).

3.

Tik op Reset your PC (De pc opnieuw instellen).

4.

Lees de onderwerpen in het scherm Reset your PC

(De pc opnieuw instellen) als u meer wilt weten

over deze optie en tik op Next (Volgende).

5.

Tik op de reset-optie van uw voorkeur: Just remove

my files (Alleen mijn bestanden verwijderen) of

Fully clean the drive (De schijf volledig wissen).

6.

Tik Reset (Resetten).

BELANGRIJK! Zorg er voor dat uw notebook op een

stopcontact is aangesloten voordat u het systeem

vernieuwt.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

93