ASUS ROG G551JX - CE marķējums

background image

CE marķējums

CE marķējums ierīcēm bez bezvadu LAN/Bluetooth

Piegādātās ierīces versija atbilst EEC direktīvas 2004/108/EC “Elektromagnētiskā

saderība” un 2006/95/EC “Zemsprieguma direktīvas” prasībām.

CE marķējums ierīcēm ar bezvadu LAN/Bluetooth

Šī ierīce atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. martā pieņemtās

1999/5/EC direktīvas, kas regulē radio un telekomunikācijas ierīces, prasībām un

savstarpējai atbilstības atzīšanai.

background image

126

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas

Dažiem reģioniem Francijā ir ierobežotas frekvenču joslas. Sliktākajā gadījumā

maksimāli atļautā jauda iekštelpās ir:

10mW visai 2.4 GHz joslai (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW frekvencēm diapazonā no 2446.5 MHz līdz 2483.5 MHz

PIEZĪME. Kanāli no 10 līdz 13, ieskaitot, darbojas joslā no 2446.6 MHz līdz 2483.5 MHz.

Lietošanai ārpus telpām ir maz iespēju: Lietošanai privātā teritorijā vai publisko

personu privātīpašumā sākotnēji jāiegūst Aizsardzības Ministrijas apstiprinājums

ar maksimālo atļauto jaudu 100mW 2446.5-2483.5 MHz joslā. Lietošana ārpus

telpām sabiedriskā īpašumā nav atļauta.

Zemāk norādītajos departamentos visai 2.4 GHz joslai:

Maksimālā atļautā jauda iekštelpās ir 100mW

Maksimālā atļautā jauda ārpus telpām ir 10mW