ASUS ROG G551JX - Bloķēšanas ekrāna pielāgošana

background image

Bloķēšanas ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot bloķēšanas ekrānu, lai rādītu vēlamo fotoattēlu, fotoattēlu

slīdrādi, lietojumprogrammu atjauninājumus un ātrāk piekļūtu

piezīmjdatora kamerai. Lai mainītu bloķēšanas ekrāna iestatījumus,

skatiet tālāk minēto informāciju:

1.

Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).

2. Atlasiet

Change PC Settings (Mainīt datora

iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).

3. Sadaļā

Lock screen preview (Bloķēšanas ekrāna

priekšskatījums) noklikšķiniet uz Browse

(Pārlūkot), lai atlasītu vēlamo fotoattēlu un

izmantotu to kā bloķēšanas ekrāna fonu.

Slīdrādes rādīšana

1.

Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).

2. Atlasiet

Change PC Settings (Mainīt datora

iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).

3. Sadaļā

Lock screen preview (Bloķēšanas ekrāna

priekšskatījums) pārvietojiet slīdni Play a slide

show on the lock screen (Demonstrēt slīdrādi

bloķēšanas ekrānā) pozīcijā On (Ieslēgts).

4.

Ritiniet lejup, lai pielāgotu tālāk aprakstītās

bloķēšanas ekrāna slīdrādes opcijas.

Fotoattēla atlase

background image

78

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Lietojumprogrammu atjauninājumu pievienošana

1.

Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).

2. Atlasiet

Change PC Settings (Mainīt datora

iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).

3.

Ritiniet lejup līdz opcijai Lock screen apps

(Bloķēšanas ekrāna lietojumprogrammas).

4.

Lietojiet tālāk aprakstītās opcijas, lai pievienotu

lietojumprogrammas, kuru atjauninājumus vēlaties

redzēt bloķēšanas ekrānā.

Piezīmjdatora kameras aktivizēšana no bloķēšanas ekrāna

Bloķēšanas ekrānā varat vilkt lejup, lai aktivizētu un lietotu piezīmjdatora

kameru. Lai iespējotu šo funkciju, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

1.

Aktivizējiet Viedpogu josla > Settings (Iestatījumi).

2. Atlasiet

Change PC Settings (Mainīt datora

iestatījumus) > Lock screen (Bloķēšanas ekrāns).

3.

Ritiniet lejup līdz opcijai Camera (Kamera).

4.

Pārvietojiet slīdni pozīcijā On (Ieslēgts).

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

79

4. nodaļa.