ASUS ROG G551JX - Užrakinimo ekrano individualizavimas

background image

Užrakinimo ekrano individualizavimas

Galite individualizuoti savo užrakinimo ekraną, kad jame būtų rodoma Jūsų

pageidaujama nuotrauka, skaidrės, programų naujiniai ir pan., arba galėtumėte

greitai įjungti Nešiojamojo kompiuterio kamerą. Norėdami pakeisti savo

užrakinimo ekrano parametrus, galite remtis šia informacija:

1.

Atidarykite pagalbinė juosta > Settings (parametrai).

2. Pasirinkite

Change PC Settings (keisti kompiuterio

nuostatas) > Lock screen (užrakinimo ekranas).

3. Skirtuke

Lock screen preview (užrakinimo ekrano

peržiūra) spustelėkite Browse (naršyti), kad

galėtumėte pasirinkti nuotrauką, kurią norite naudoti

vietoj fono savo užrakinimo ekrane.

Skaidrių rodymas

1.

Atidarykite pagalbinė juosta > Settings (parametrai).

2. Pasirinkite

Change PC Settings (keisti kompiuterio

nuostatas) > Lock screen (užrakinimo ekranas).

3. Skirtuke

Lock screen preview (užrakinimo ekrano

peržiūra) pastumkite slankiąją parinkties Play a slide

show on the lock screen (rodyti skaidres užrakinimo

ekrane) juostą ties nuostata On (įjungti).

4.

Peržiūrėkite toliau esančias parinktis, kad

suasmenintumėte šias užrakinimo ekrano skaidrių

rodymo parinktis:

Nuotraukos pasirinkimas

background image

78

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Programų naujinių pridėjimas

1.

Atidarykite pagalbinė juosta > Settings

(parametrai).

2. Pasirinkite

Change PC Settings (keisti kompiuterio

nuostatas) > Lock screen (užrakinimo ekranas).

3.

Slinkite žemyn, kol pamatysite parinktį Lock screen

apps (užrakinimo ekrano programos).

4.

Norėdami pridėti programų, kurių naujinius

norėtumėte matyti savo užrakinimo ekrane,

naudokite šias parinktis:

Nešiojamojo kompiuterio kameros suaktyvinimas esant

užrakinimo ekranui

Esant užrakinimo ekranui, galite braukti žemyn, suaktyvintumėte savo

Nešiojamojo kompiuterio kamerą. Norėdami įjungti šią funkciją, atlikite

toliau nurodytus veiksmus:

1.

Atidarykite pagalbinė juosta > Settings

(parametrai).

2. Pasirinkite

Change PC Settings (keisti kompiuterio

nuostatas) > Lock screen (užrakinimo ekranas).

3.

Slinkite žemyn, kol pamatysite parinktį Camera

(kamera).

4.

Pastumkite slankiąją juostą ties parinktimi On

(įjungti).

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

79

4 skyrius: