ASUS ROG G551JX - Punjenje prijenosnog računala

background image

Punjenje prijenosnog računala

A.

Priključite kabel za izmjenično napajanje na AC-DC adapter.

B.

Priključite adapter izmjeničnog napajanja u izvor 100 V ~ 240 V

napajanja.

C.

Ukopčajte priključak za istosmjerno napajanje u ulaz (DC)

napajanja prijenosnog računala.

Punite prijenosno računalo 3 sata prije prve upotrebe.

NAPOMENA: Izgled adaptera napajanja može razlikovati ovisno o

modelu i vašoj regiji.

NAPOMENA:

Podaci o adapteru napajanja:

Ulazni napon : 100-240 Vac

Ulazna frekvencija: 50- 60Hz

Nazivna izlazna struja: 6.32A (120W)

Nazivni izlazni napon: 19 Vdc

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

29

IMPORTANT!

Pronađite naljepnicu s nazivnim ulaznim/izlaznim podacima

na prijenosnom računalu i pobrinite se da se oni podudaraju s ulaznim/

izlaznim podacima na adapteru napajanja. Neki modeli prijenosnih

računala mogu imati više nazvinih izlaznih struja, ovisno o dostupnom

SKU.

Pobrinite se da prijenosno računalo bude priključeno

na električno napajanje prije njegovog prvog uključivanja. Snažno

preporučujemo da upotrebljavate uzemljenu zidnu utičnicu dok prijenosno

računalo radi s napajanjem iz mrežnog adaptera.

Zidna utičnica mora biti u blizini prijenosnog računala i lako

dostupna.

Ako prijenosno računalo želite odvojiti od mrežnog

električnog napajanja, izvucite kabel napajanja prijenosnog računala iz

utičnice.

UPOZORENJE!

Pročitajte sljedeće mjere opreza za bateriju vašeg prijenosnog

računala.

Samo ASUS ovlašteni tehničari smiju uklanjati bateriju unutar

uređaja.

Baterija unutar uređaja može predstavljati opasnost od

požara ili kemijskih opeklina ako se ukloni ili rastavi.

Držite se naljepnica s upozorenjem o vašoj osobnoj sigurnosti.

Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamijenite nekom

neispravne vrste.

Ne odlažite ga u vatru.

Nikad ne pokušavajte kratko spojiti bateriju vašeg

prijenosnog računala.

Nikad nemojte pokušati otvoriti ili ponovno zatvoriti bateriju.

Ako utvrdite tragove tekućine, prekinite daljnju upotrebu.

Baterija i njezini dijelovi moraju se propisno reciklirati ili zbrinuti.

Bateriju i druge male predmete držite što dalje od djece.

background image

30

E-priručnik za prijenosno računalo