ASUS ROG G551JX - Samoprovjera pri uključivanju (POST)

background image

Samoprovjera pri uključivanju (POST)

POST (Power-On Self Test - automatska provjera pri uključivanju)

predstavlja niz dijagnostičkih provjera pod kontrolom softvera koje

se izvode pri uključivanju ili ponovnom pokretanju prijenosnog

računala. Softver za kontrolu POST instalira se kao trajni dio arhitekture

prijenosnog računala.