ASUS ROG G551JX - Prilagođavanje zaključanog zaslona

background image

Prilagođavanje zaključanog zaslona

Zaključani zaslon možete prilagoditi za prikaz željene fotografije,

dijaprojekcije fotografija, ažuriranja aplikacije i brzi pristup kameri

prijenosnog računala. Za promjenu postavki zaključanog zaslona

pogledajte sljedeće upute:

1.

Pokrenite traku Gumbići > Settings (Postavke).

2. Odaberite

Change PC Settings > Lock screen

(Promjena postavki PC-ja > Zaključani zaslon)

3. U

Lock screen preview (Pretpregled zaključanog

zaslona) kliknite Browse (Pregledaj) kako

biste odabrali fotografiju koju želite koristiti kao

pozadinu na zaključanom zaslonu.

Izvođenje dijaprojekcije

1.

Pokrenite traku Gumbići > Settings (Postavke).

2. Odaberite

Change PC Settings > Lock screen

(Promjena postavki PC-ja > Zaključani zaslon)

3. U

Lock screen preview (Pretpregled zaključanog

zaslona) pomaknite kliznu traku Play a slide show

on the lock screen (Pokreni dijaprojekciju na

zaključanom zaslonu) na On (Uključeno).

4.

Pomaknite se prema dolje ako želite prilagoditi

sljedeće mogućnosti za dijaprojekciju

zaključanog zaslona:

Odabir fotografije

background image

78

E-priručnik za prijenosno računalo

Dodavanje ažuriranja aplikacije

1.

Pokrenite traku Gumbići > Settings (Postavke).

2. Odaberite

Change PC Settings > Lock screen

(Promjena postavki PC-ja > Zaključani zaslon)

3.

Pomičite se prema dolje dok ne ugledate

mogućnost Lock screen apps (Aplikacije na

zaključanom zaslonu).

4.

Pomoću sljedećih mogućnosti dodajte aplikacije

čija ažuriranja biste htjeli vidjeti na zaključanom

zaslonu:

Aktiviranje kamere prijenosnog računala sa zaključanog

zaslona

Na zaključanom zaslonu prijelazom prsta prema dolje aktivirat ćete i

pokrenuti korištenje kamere prijenosnog računala. Pogledajte sljedeće

korake o načinu aktiviranja ove značajke:

1.

Pokrenite traku Gumbići > Settings (Postavke).

2. Odaberite

Change PC Settings > Lock screen

(Promjena postavki PC-ja > Zaključani zaslon)

3.

Pomičite se prema dolje dok ne ugledate

mogućnost Camera (Kamera).

4.

Pomaknite kliznu traku na On (Uključeno).

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

79