ASUS ROG G551JX - Sülearvuti hooldamine

background image

Sülearvuti hooldamine

Enne sülearvuti puhastamist ühendage

vahelduvvoolu toide lahti (kui see on ühendatud)

ja eemaldage aku. Kasutage puhastamiseks puhast

käsna või seemisnahast lappi, mis on niisutatud

mittesöövitava puhastusvahendi ja vähese sooja

veega. Eemaldage sülearvutilt liigne niiskus kuiva

lapiga.

Ärge kasutage sülearvutil ega selle läheduses

tugevaid lahusteid, näiteks vedeldeid, benseeni või

muid kemikaale.

Ärge pange sülearvuti peale mingeid esemeid.

Ärge laske sülearvutil sattuda kokkupuutesse

tugeva magnet- või elektriväljaga.

Ärge kasutage ega jätke sülearvutit vedelike

lähedusse, vihma kätte ja niiskesse kohta.

Ärge jätke sülearvutit tolmusesse keskkonda.

Ärge kasutage sülearvutit gaasilekete läheduses.

background image

12

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend