ASUS ROG G551JX - Optilise kettaajami ohutusteave

background image

Optilise kettaajami ohutusteave

Laseri ohutusteave

CD-ROM seadme ohutushoiatus

KLASS 1 LASERSEADE

HOIATUS! Kokkupuute vältimiseks optiliselt kettaseadmelt lähtuva laserkiirgusega,

ärge püüdke optilist kettaseadet ise demonteerida ega parandada. Pöörduge abi

saamiseks kvalifitseeritud tehniku poole, et tagada ohutus.

Teeninduse hoiatussilt

HOIATUS! AVAMISEL NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. ÄRA VAADAKE KIIRDE OTSE EGA

OPTILISTE INSTRUMENTIDE ABIL.

CDRH määrused

USA Toiduainete- ja ravimiameti (FDA) seadmete ja radioloogia-alase tervishoiu

keskus (CDRH) kehtestas nõuded lasertoodetele 2. augustil 1976. Need nõuded

kehtivad lasertoodetele, mis on toodetud pärast 1. augustit 1976. Ühendriikides

turustatavatele toodetele on need nõuded kohustuslikud.

HOIATUS! Selliste juhtelementide kasutamine ning muudatuste või toimingute

tegemine, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud, võib põhjustada

kokkupuudet ohtliku kiirgusega.

Märkus katte kohta

Elektriohutuse säilitamiseks ja elektriisolatsiooni säilivuse tagamiseks on sülearvuti

korpus (välja arvatud küljed, kus paiknevad IO pordid) kaetud kaitsekihiga.

background image

132

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

CTR 21 kinnitus