ASUS ROG G551JX - Ofte stillede spørgsmål om hardware

background image

Ofte stillede spørgsmål om hardware

1.

Der kommer af og til en sort, eller en anden farvet prik frem

på skærmen, når jeg tænder for min notebook-pc. Hvad skal

jeg gøre?
Selvom det er normalt at disse prikker kommer frem på skærmen,

påvirker de ikke dit system. Hvis problemet fortsætter, og

efterfølgende begynder at påvirke systemets ydeevne, skal du

kontakte et autoriseret ASUS servicecenter.

2.

Min skærm har en uensartet farve og lysstyrke. Hvordan kan

jeg løse dette problem?
Skærmens farve og lysstyrke kan blive påvirket af vinklen du ser

fra og placeringen af din notebook-pc. Lysstyrken og farvetonen

på din notebook-pc kan også variere fra model til model.

Du kan bruge funktionstasterne eller skærmindstillingerne i

operativsystemet til at justere udseendet af skærmen.

3.

Hvordan kan jeg maksimere batterilevetid på min notebook-

pc?
Du kan prøve at gøre et af følgende:

Brug funktionstasterne til at justere skærmens lysstyrke.

Hvis du ikke bruger en Wi-Fi-forbindelse, kan du stille

systemet på Airplane mode (Flytilstand).

Frakobl USB-enheder du ikke bruger.

Luk programmer, især dem der fylder alt for meget i

hukommelsen.

background image

112

Notebook PC E-Manual

4.

Min batteri-indikatoren lyser ikke. Hvad er der galt?

Kontrollér om strømforsyningen eller selve batteriet

er ordentligt tilsluttet. Du kan også prøve at afbryde

strømforsyningen eller batteriet, vent et minut og slut dem

herefter til stikkontakten og din notebook-pc igen.

Hvis problemet stadig opstår, skal du kontakte dit lokale

ASUS-servicecenter for at få hjælp.

5.

Hvorfor virker min touchpad ikke?

Tryk på

for at aktivere din touchpad.

Kontroller, om ASUS Smart Gesture er indstillet til at

deaktivere din touchpad, når en ekstern pegeenhed sluttes

til pc'en.

6.

Når jeg afspiller lyd- og videofiler, hvorfor kan jeg ikke høre

lyden på højttalerne på min notebook-pc?
Du kan prøve at gøre et af følgende:

Tryk på

for at skrue op for lyden.

Kontroller, om lyden er slået fra på dine højttalere.

Kontroller, om et hovedtelefonstik er forbundet til din

notebook-pc og i så fald, træk det ud.

7.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mister strømadapteren til min

notebook-pc eller batteriet holder op med at virke?

Kontakt dit lokale ASUS-servicecenter for at få hjælp.

background image

Notebook PC E-Manual

113

8.

Hvorfor kommer lyden stadig ud af højttalerne på min

notebook-pc selv om jeg har sluttet mine hovedtelefoner til

højre stik?

Gå til Control Panel (Kontrolpanel) > Hardware and Sound

(Hardware og lyd), og åbn Audio Manager (Lydadministration)

for at konfigurere indstillingerne.

9.

Jeg kan ikke taste ordentligt på min notebook-pc, da

markøren bliver ved med at flytte sig. Hvad skal jeg gøre?
Sørg for, at der ikke er noget som rører ved eller trykker på din

touchpad mens du skriver på tastaturet. Du kan også deaktivere

din touchpad ved at trykke på

.

10. Touchpad'en op min notebook-pc virker ikke. Hvad skal jeg

gøre?
Du kan prøve at gøre et af følgende:

Kontroller, om ASUS Smart Gesture er indstillet til at

deaktivere din touchpad, når en ekstern pegeenhed

sluttes til din notebook-pc. Hvis dette er tilfældet, skal du

deaktivere denne funktion.

Tryk på

.

11. Når jeg trykker på "U", "I" og "O" kommer der numre frem i

stedet for bogstaver. Hvordan kan jeg ændre dette?

Tryk på

tasten eller på

(på udvalgte

modeller) på din notebook-pc for at slå denne funktion fra, og

bruge disse taster til indtastning af bogstaver.

12. Hvordan ved jeg, om mit system kører?

Hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder, indtil lyset i

knappen begynder at blinke 5 gange, og lyset til kameraet blinker

1 gang.

background image

114

Notebook PC E-Manual