ASUS ROG G551JX - REACH

background image

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt

begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters

kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet

http://csr.asus.com/english/REACH.htm.